Prefab. betongelement

 

EA Betong tillverkar prefabricerade betongelement till olika ändamål och i alla tänkbara former.


 

Prefabricerat betongelement

 

Bild ovan: Stämplat betongelement i brun skifferimitation.

 

 

Skylt i betong

 

Skylt tillverkad av betong med frilagd ballast i bakgrund.

Skylt i betong

 

Skylt tillverkad av betong med frilagd ballast i bakgrund.